1. Responsabilitate:

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?

Identitate: INSTACLEAN AUTO SRL (AutoHouse.RO)
Adresa poștală: Strada Uzinei, Nr.2, camera 1, Tuzla, Constanta, Romania
Telefon: 0729 585 700
Contact delegat pentru protecția datelor: contact@autohouse.ro

2. Scopuri


În ce scop prelucrăm datele dvs. personale?

În conformitate cu prevederile Regulamentului european 2016/679 privind protecția datelor generale, vă informăm că, indiferent dacă sunteți dealer auto sau utilizator, în INSTACLEAN AUTO SRL tratăm datele pe care ni le furnizați în următoarele scopuri:

Efectuarea unei gestionari corecte a serviciilor la care vă abonați, trimiterea unor buletine informative și promoții cu publicitate de pe alte site-uri afiliate AutoHouse.RO sau terțe părți, pentru a vă arată publicitate adaptată gusturilor dvs. de navigare din datele pe care le colectăm prin cookie-uri, precum și transmiterea de comunicări comerciale pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre.

3. Perioada de păstrare a datelor

Cât timp vom păstra datele dvs.?

Dacă sunteți dealer auto, datele dvs. vor fi păstrate pe durata relației contractuale și comerciale cu noi sau până solicitați ștergerea acestora.

Indiferent dacă sunteți dealer auto sau utilizator, vă vom păstra datele de navigare pentru o perioadă maximă de 12 luni.

Legitimarea
Executarea unui contract, consimțământul, interesul legitim și îndeplinirea unei obligații legale.

Destinatari
Datele vor fi transferate prin obligație legală.

Drepturi
Aveți dreptul de a accesa, rectifica și șterge datele, precum și alte drepturi, ale căror detalii sunt incluse în informațiile suplimentare.

4. Legitimarea

Care este legitimitatea pentru prelucrarea datelor dvs.?
Baza legală pentru tratarea datelor dvs. este:

Executarea unui contract cu INSTACLEAN AUTO SRL în legătură cu scopurile indicate

1.publicarea reclamelor;

2. contactul cu dealerii auto;

3. serviciu de mesagerie instantanee;

4. gestionarea serviciilor noastre, inclusiv mementouri, notificări tehnice, actualizări, alerte de securitate, mesaje de asistență, printre altele și

5. trimiterea de comunicări comerciale legate de produsele și serviciile noastre.

5. Destinatari


Căror destinatari li se vor comunica datele?

Datele dvs. personale vor fi comunicate terților în următoarele cazuri:

Datele dvs. personale vor fi comunicate dealerilor auto indicati în detaliile fiecărui anunț auto pentru a permite contactul cu acesta din urmă.
Datele dvs. cu caracter personal pot fi accesate de acei furnizori care furnizează servicii către INSTACLEAN AUTO SRL., cum ar fi servicii de găzduire de conținut, mesagerie instantanee, trimiterea de notificări, servicii de publicitate etc. INSTACLEAN AUTO SRL. a semnat contractele de comandă de tratament corespunzătoare cu fiecare dintre furnizorii care furnizează servicii către INSTACLEAN AUTO SRL .
Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate și autorităților competente în cazurile în care există o obligație legală.

6. Drepturi

Care sunt drepturile dumneavoastră atunci când ne furnizați datele dvs. și cum le puteți exercita?


Aveți dreptul de a obține confirmarea dacă INSTACLEAN AUTO SRL tratăm sau nu date personale care vă privesc.

Aveți dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal, precum și de a solicita rectificarea datelor inexacte sau, după caz, de a solicita ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate .

În anumite circumstanțe, puteți solicita limitarea prelucrării datelor dvs., caz în care le vom păstra doar pentru exercitarea sau apărarea revendicărilor.

În plus, în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dvs. particulară, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. caz în care INSTACLEAN AUTO SRL va înceta prelucrarea datelor, cu excepția motivelor legitime imperioase sau a exercitării sau apărării unor eventuale revendicări.

De asemenea, puteți exercita dreptul la portabilitatea datelor, precum și retrage consimțământurile furnizate în orice moment, fără a afecta legalitatea tratamentului bazat pe consimțământul anterior retragerii acestuia.

Dacă doriți să utilizați oricare dintre drepturile dvs., ne puteți contacta prin linkurile activate pe care le veți găsi în e-mailurile și comunicările de la AutoHouse.RO sau în contul dvs. de utilizator. Alternativ, ne puteți contacta și prin poștă la următoarea adresă: Str. Uzinei Nr.2 camera 1, Tuzla, Constanta, Romania. Nu uitați să furnizați cât mai multe informații despre solicitarea dvs.: numele și prenumele, adresa de e-mail pe care o utilizați pentru contul sau website-ul care face obiectul cererii dvs.

În cele din urmă, vă informăm că puteți contacta Agenția Română pentru Protecția Datelor și alte organisme publice competente pentru orice reclamație care rezultă din prelucrarea datelor dvs. personale.

În raport cu datele furnizate dealerilor auto pe care i-ați contactat, vă puteți exercita drepturile împotriva dealerului auto ca utilizator, accesând adresa agentului de publicitate care apare în partea de jos a anunțului. În acest caz, prin agent de publicitate se înțelege orice persoană fizică sau juridică care oferă tot felul de produse sau servicii pe portalurile noastre.

7. Politia de utilizare a cookie-urilor

Puteti consulta politica noastra de utilizare a cookie-urilor la urmatorul link.