TERMENI ȘI CONDIȚII

 1. Generalitati

Scopul acestui document este de a stabili condițiile generale de utilizare a AutoHouse.RO (în continuare website), un website deținut de INSTACLEAN AUTO SRL, cu sediul social in Romania, Constanta, Tuzla, Strada Uzinei nr.2, camera 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta sub numarul J13/1567/2017, având CUI  RO37617812, atribut fiscal RO, adresa de e-mail contact@autohouse.ro

INSTACLEAN AUTO SRL își rezervă dreptul de a modifica aceste condiții generale de utilizare pentru a le adapta la legislația actuală aplicabilă în orice moment, la noua jurisprudență și la practicile obișnuite ale pieței.

Aceste condiții generale de utilizare nu exclud posibilitatea ca anumite servicii ale website-ului datorită caracteristicilor lor particulare, să fie supuse, pe lângă condițiile generale de utilizare, propriilor lor condiții particulare de utilizare (în continuare condiții speciale).

Utilizarea de către utilizator a oricăruia dintre serviciile website-ului implică și exprimă adeziunea și acceptarea expresă a tuturor condițiilor generale de utilizare în versiunea publicată pe acest site web în momentul în care utilizatorul accesează website-ul, precum și a condițiilor particulare care, dacă este cazul, sunt aplicabile.

2. Condițiile de acces și utilizare a website-ului

2.1. Utilizatori

Acceptarea condițiilor generale și a politicii de confidențialitate împreună cu utilizarea oricărui serviciu al website-ului atribuie acceptarea conditiei utilizatorului

INSTACLEAN AUTO SRL își rezervă dreptul de a disemina și modifica total sau parțial anunțurile advertiserilor pe portaluri terțe, în campanii publicitare de promovare a portalului, atât propriile sale, cât și ale companiilor terțe cu care portalul poate ajunge la acorduri, precum și pe alte site-uri web, cum ar fi rețelele sociale sau blogurile, agentul de publicitate acceptă condiția menționată pentru perioada maximă prevăzută de lege și pentru cea mai mare zonă geografică posibilă.

2.2. Necesitatea înregistrării

În general, pentru a accesa serviciile website-ului, înregistrarea utilizatorului website-ului nu va fi necesară, însă utilizarea anumitor servicii poate fi supusă înregistrării prealabile a utilizatorului. Această înregistrare va fi efectuată în modul indicat în mod expres în serviciu însuși sau în condițiile particulare care îi sunt aplicabile.

2.3. Servicii gratuite

În general, serviciile oferite prin intermediul www.autohouse.ro vor fi gratuite. Cu toate acestea, utilizarea anumitor servicii disponibile pe website poate sau poate fi în viitor, supusă unei contraprestații financiare în modul și termenii stabiliți în condițiile particulare ale serviciului.

2.4. Utilizarea website-ului și a serviciilor sale

Utilizatorul recunoaște și acceptă că utilizarea conținutului și / sau serviciilor oferite de INSTACLEAN AUTO SRL va fi pe riscul și / sau responsabilitatea exclusivă a acestora.

Utilizatorul este de acord să utilizeze website-ul și întregul său conținut și servicii în conformitate cu prevederile legii, moralității, ordinii publice și în aceste condiții generale de utilizare și în condițiile particulare care, după caz, sunt de aplicare. De asemenea, se angajează să utilizeze în mod corespunzător serviciile și / sau conținutul portalului și să nu le utilizeze pentru a desfășura activități ilegale sau infracționale, care încalcă drepturile terților și / sau care încalcă reglementările privind proprietatea intelectuală și industrială , sau orice alte reguli ale sistemului juridic aplicabil.

Utilizatorul este de acord să nu transmită, să introducă, să difuzeze și să pună la dispoziția terților orice tip de material și informații (date de conținut, mesaje, desene, fișiere de sunet și imagine, fotografii, software etc.) care sunt contrare legii, moralitatea, ordinea publică și aceste condiții generale de utilizare și, după caz, condițiile particulare care sunt aplicabile. Cu titlu de exemplu, și în nici un caz limitativ sau exclusiv, Utilizatorul se angajează să:

 

 • Utilizatorul recunoaște și acceptă că utilizarea conținutului și / sau serviciilor oferite deINSTACLEAN AUTO SRL va fi pe riscul și / sau responsabilitatea exclusivă a acestora.
 • Utilizatorul este de acord să utilizeze website-ul și întregul său conținut și servicii în conformitate cu prevederile legii, moralității, ordinii publice și în aceste condiții generale de utilizare și în condițiile particulare care, după caz, sunt de aplicare. De asemenea, se angajează să utilizeze în mod corespunzător serviciile și / sau conținutul portalului și să nu le utilizeze pentru a desfășura activități ilegale sau infracționale, care încalcă drepturile terților și / sau care încalcă reglementările privind proprietatea intelectuală și industrială , sau orice alte reguli ale sistemului juridic aplicabil.
 • Nu introduceți și nu difuzați conținut sau propagandă de natură rasistă, xenofobă, pornografică, în apărarea terorismului sau care încalcă drepturile omului.
 • Să nu introducă sau să răspândească programe de date (viruși și programe dăunătoare) în rețea care pot provoca daune sistemelor informatice ale furnizorului de acces, ale furnizorilor acestuia sau ale utilizatorilor terți ai rețelei de internet.
 • Să nu difuzeze, să transmită sau să pună la dispoziția terților orice tip de informații, element sau conținut care încalcă drepturile fundamentale și libertățile publice recunoscute în mod constituțional și în tratatele internaționale.
 • Să nu disemineze, să transmită sau să pună la dispoziția terților orice tip de informații, element sau conținut care constituie publicitate ilegală sau neloială.
 • Nu transmiteți publicitate nesolicitată sau autorizată, materiale publicitare, „poșta electronică”, „scrisori în lanț”, „structuri piramidale” sau orice altă formă de solicitare, cu excepția acelor zone (cum ar fi spațiile comerciale) care au fost concepute exclusiv pentru aceasta .
 • Nu introduceți și nu difuzați informații și conținuturi false, ambigue sau inexacte într-un mod care să inducă în eroare destinatarii informațiilor.
 • Să nu suplinească identitatea altor utilizatori folosind cheile de înregistrare pentru diferitele servicii și / sau conținutul portalurilor.
 • Să nu disemineze, să transmită sau să pună la dispoziția terților orice tip de informații, element sau conținut care implică o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, brevete, mărci comerciale sau drepturi de autor care corespund proprietarilor portalurilor sau terților.
 • Să nu disemineze, să transmită sau să pună la dispoziția terților orice tip de informații, element sau conținut care constituie o încălcare a secretului comunicărilor și a legislației privind datele cu caracter personal.

3. Proprietatea intelectuală și industrială

Utilizatorul recunoaște că toate elementele website-ului și ale fiecărui serviciu furnizat prin intermediul acestuia, informațiile și materialele conținute în acesta, structura, selecția, aranjarea și prezentarea conținutului acestuia și a programelor de calculator utilizate în legătură cu acesta sunt protejate prin drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale INSTACLEAN AUTO sau ale terților.

Cu excepția cazului în care este autorizat de INSTACLEAN AUTO SRL sau, după caz, de către terții titulari ai drepturilor corespunzătoare sau dacă acest lucru nu este legal permis, utilizatorul nu poate reproduce, transforma, modifica, dezasambla, inginer invers, distribui, închiria, furniza, pune la dispoziție sau să permită accesul publicului prin orice formă de comunicare publică a oricăruia dintre elementele menționate în paragraful anterior.

În special, utilizarea textelor, imaginilor, reclamelor și a oricărui alt element inclus în acest site web pentru includerea ulterioară, totală sau parțială, pe alte site-uri web din afara INSTACLEAN AUTO SRL este strict interzisă fără o autorizare prealabilă și scrisă de INSTACLEAN AUTO SRL. Utilizarea [include numai conținutul care este permis să fie reprodus] va fi permisă numai fără autorizarea prealabilă scrisă a INSTACLEAN AUTO SRL atunci când acestea sunt incluse în site-uri web folosind instrumente de sindicalizare (RSS), urmând instrucțiunile furnizate de portal și fără a modifica cod sursă pus la dispoziție în acest scop, indicând, în orice caz, originea conținutului și încorporând un link (link) către pagina principală a website-ului.

Utilizatorul trebuie să se abțină de la ștergerea semnelor de identificare ale drepturilor (intelectuale, industriale sau de orice altă natură) ale INSTACLEAN AUTO SRL sau ale terților care apar pe website și în fiecare dintre diferitele servicii oferite prin intermediul acestuia. De asemenea, utilizatorul trebuie să se abțină de la eludarea sau manipularea oricăror dispozitive tehnice stabilite de INSTACLEAN AUTO SRL sau de terți, fie în website, în oricare dintre servicii sau în oricare dintre materialele, elementele sau informațiile obținute prin intermediul acestuia, pentru protecția drepturile tale.

Prin încărcarea fotografiilor pe portal, utilizatorul acordă INSTACLEAN AUTO SRL drepturile de exploatare a proprietății intelectuale asupra acestora în mod gratuit, astfel încât INSTACLEAN AUTO SRL să le poată reproduce, transforma (inclusiv, fără limitare, includerea filigranelor sau a altor mecanisme care împiedică utilizarea neautorizată de către terți), le distribuie și le comunică publicului (inclusiv punându-le la dispoziția publicului) prin orice formă de exploatare și folosind orice format sau suport sau mijloace de exploatare sau comunicare. Acest transfer de drepturi nu este supus niciunei limitări de natură temporară sau teritorială, adică se efectuează pentru toată lumea și pentru întregul termen legal al drepturilor. INSTACLEAN AUTO SRL poate exercita drepturile de exploatare a fotografiilor în modul pe care îl consideră cel mai convenabil și poate chiar să le transmită sau să le atribuie exclusiv sau nu unor terțe părți în termenii și condițiile pe care le consideră adecvate.

Utilizatorul garantează că este proprietarul deplin al drepturilor atribuite INSTACLEAN AUTO SRL în temeiul acestei clauze și că utilizarea și exploatarea acestora de către INSTACLEAN AUTO SRL nu va implica nicio încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau a imaginii și nici în general, de orice alt tip, care corespund oricărei terțe părți, fiind obligat să despăgubească și să mențină Adevinta Spania inofensivă în caz de încălcare.

4. Excluderea garanțiilor. Responsabilitate

4.1. Disponibilitatea și continuitatea portalului și a serviciilor

INSTACLEAN AUTO SRL nu garantează disponibilitatea, accesul și continuitatea portalului și a serviciilor sale.

INSTACLEAN AUTO SRL nu va fi responsabilă, în limitele stabilite în sistemul legal actual, pentru daunele cauzate utilizatorului ca urmare a indisponibilității, a eșecurilor de acces și a lipsei de continuitate a portalului și a serviciilor sale.

4.2. Conținutul și serviciile AutoHouse.RO

INSTACLEAN AUTO SRL va fi responsabilă exclusiv pentru serviciile pe care le furnizează și pentru conținutul produs direct de INSTACLEAN AUTO SRL și identificat cu drepturile sale de autor. Răspunderea menționată va fi exclusă în caz de forță majoră sau în cazurile în care configurația echipamentului utilizatorului nu este adecvată pentru a permite utilizarea corectă a serviciilor de internet furnizate de INSTACLEAN AUTO SRL. În orice caz, eventuala răspundere a INSTACLEAN AUTO SRL față de utilizator pentru toate conceptele va fi limitată cel mult la suma sumelor primite direct de la utilizator de către INSTACLEAN AUTO SRL, excluzând în orice caz răspunderea pentru daune indirecte sau pierderi de profit.

4.3. Conținut și servicii ale terților

INSTACLEAN AUTO SRL nu controlează, aprobă sau aprobă anterior conținutul, serviciile, opiniile, comunicările, datele, fișierele, produsele și orice fel de informații de la terți, persoane juridice sau fizice, colectate pe website. În mod similar, nu garantează legalitatea, fiabilitatea, utilitatea, veridicitatea, acuratețea, caracterul complet și actualitatea conținutului, informațiilor și serviciilor terților de pe portal.

INSTACLEAN AUTO SRL nu controlează în avans și nu garantează absența virușilor și a altor elemente în conținutul și serviciile furnizate de terți prin intermediul website-ului care pot introduce modificări în sistemul informatic, documentele electronice sau fișierele utilizatorilor.

INSTACLEAN AUTO SRL nu va fi răspunzătoare, indirect sau subsidiar, pentru daunele de orice fel rezultate din utilizarea și contractarea conținutului și a serviciilor terților de pe website, precum și a lipsei de legalitate, fiabilitate, utilitate, veridicitate, exactitate , completitudinea și actualitatea acestora. Cu titlu de exemplu, și în nici un fel limitativ, nu va fi răspunzător pentru daunele de orice fel rezultate din a) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială și respectarea defectuoasă sau încălcarea angajamentelor contractuale dobândite de terți; b) efectuarea de acte de concurență neloială și publicitate ilegală; c) inadecvarea și fraudarea așteptărilor serviciilor și conținutului terților; d) viciile și defectele de toate tipurile serviciilor și conținutului terților furnizate prin AutoHouse.RO

INSTACLEAN AUTO SRL nu va fi răspunzătoare, indirect sau subsidiar, pentru daunele de orice fel cauzate utilizatorului ca urmare a prezenței virușilor sau a altor elemente în conținutul și serviciile furnizate de terți care pot provoca modificări ale sistemului informatic, documentează fișiere electronice sau fișiere utilizator.

Scutirea de răspundere indicată în paragrafele precedente va fi aplicabilă în cazul în care INSTACLEAN AUTO SRL nu are cunoștințe eficiente că activitatea sau informațiile stocate sunt ilegale sau că dăunează proprietăților sau drepturilor unei terțe părți responsabile pentru despăgubiri sau dacă să acționeze cu sârguință pentru a elimina datele și conținutul sau a face imposibil accesul la acestea.

4.4. Conduita utilizatorului

INSTACLEAN AUTO SRL nu garantează că utilizatorii website-ului își utilizează conținutul și / sau serviciile în conformitate cu legea, moralitatea, ordinea publică și nici aceste condiții generale și, după caz, condițiile particulare care pot fi aplicabile. De asemenea, nu garantează veridicitatea și exactitatea, exhaustivitatea și / sau autenticitatea datelor furnizate de utilizatori.

INSTACLEAN AUTO SRL nu va fi răspunzătoare, indirect sau subsidiar, pentru daunele de orice natură rezultate din utilizarea serviciilor și conținutului website-ului de către utilizatori sau care pot apărea din lipsa de veridicitate, acuratețe și / sau autenticitate a datelor sau informațiilor furnizate de utilizatori sau uzurparea identității unei terțe părți efectuată de un utilizator în orice fel de acțiune prin website. Cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la acestea, INSTACLEAN AUTO SRL nu va fi răspunzătoare indirect sau subsidiar pentru a) conținutul, informațiile, opiniile și declarațiile oricărui utilizator sau ale unor terțe părți sau entități care sunt comunicate sau afișate prin intermediul website-ului; b) daunele și pierderile cauzate terților, rezultate din utilizarea de către utilizator a serviciilor și conținutului website-ului; c) daune cauzate de lipsa de veridicitate, acuratețe sau inexactitate a identității utilizatorilor și a oricăror informații pe care aceștia le furnizează sau le fac accesibile altor utilizatori; d) despre daunele și pierderile rezultate din încălcările oricărui utilizator care afectează drepturile altui utilizator sau ale unor terțe părți, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, informațiile confidențiale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală și industrială.

5. Contractarea cu terți prin intermediul portalului

Utilizatorul recunoaște și acceptă că orice relație contractuală sau extracontractuală care, după caz, formalizează cu agenții de publicitate sau cu terții contactați prin website, precum și participarea lor la concursuri, promoții, vânzarea de bunuri sau servicii, sunt înțelese a fi realizat numai și exclusiv între Utilizator și agentul de publicitate și / sau terță persoană. În consecință, utilizatorul acceptă faptul că INSTACLEAN AUTO SRL nu are niciun fel de răspundere pentru daunele sau pierderile de orice natură cauzate ca urmare a negocierilor, conversațiilor și / sau relațiilor contractuale sau extracontractuale cu agenții de publicitate sau cu terțe persoane fizice sau juridice contactate până prin website

6. Dispozitive de legătură tehnică

Website-ul pune la dispoziția utilizatorilor dispozitive de conectare tehnică și instrumente de căutare care permit Utilizatorilor să acceseze site-uri web deținute de alte entități (link-uri).

Utilizatorul recunoaște și acceptă că utilizarea serviciilor și a conținutului site-urilor web conectate va fi pe singurul risc și responsabilitate și exonerează INSTACLEAN AUTO SRL de orice responsabilitate cu privire la disponibilitatea tehnică a site-urilor web conectate, calitatea, fiabilitatea, acuratețea și / sau veridicitatea serviciilor, informațiilor, elementelor și / sau conținuturilor pe care utilizatorul le poate accesa în acestea și în directoarele de căutare incluse în website.

INSTACLEAN AUTO SRL nu va fi răspunzătoare indirect sau subsidiar pentru daunele de orice fel rezultate din a) operațiunea, indisponibilitatea, inaccesibilitatea și lipsa de continuitate a site-urilor web conectate și / sau a directoarelor de căutare disponibile; b) lipsa de întreținere și actualizare a conținutului și serviciilor conținute pe site-urile web conectate; c) lipsa de calitate, inexactitatea, ilegalitatea, inutilitatea conținutului și serviciilor site-urilor web conectate.

Scutirea de răspundere indicată în paragrafele anterioare va fi aplicabilă în cazul în care INSTACLEAN AUTO SRL nu are cunoștințe eficiente că activitatea sau informațiile la care se referă este ilegală sau că dăunează proprietăților sau drepturilor unei terțe persoane care poate fi despăgubită. Sau, în caz contrar, acționați cu sârguință pentru a elimina datele și conținutul sau pentru a face imposibil accesul la acestea.

7. Publicare în alte website-uri partenere ale AutoHouse.RO

Publicarea unui anunt pe AutoHouse.RO, permite utilizatorului posibilitatea de a trimite și publica anunțul respectiv, dupa caz, gratuit în restul website-urilor partenere participante în acest scop. Trimiterea și publicarea menționate implică faptul că reclama, precum și fotografiile și datele furnizate, sunt reproduse pe portalurile de destinație pe baza caracteristicilor și cerințelor tehnice ale acestora. Utilizatorul poate oricând să editeze anunțul și să deselecteze această opțiune din zona de gestionare.

8. Protecția datelor cu caracter personal

Înainte de a finaliza înregistrarea ca utilizator, ar trebui să citiți următoarele informații despre protecția datelor și legea privind serviciile societății informaționale.

9. Rezoluție

Fără a aduce atingere răspunderii pentru daunele care pot apărea, INSTACLEAN AUTO SRL își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la portal și / sau la serviciile oferite, fără a fi necesară o notificare prealabilă, la cererea proprie sau a unei terțe părți, acelor utilizatori care nu respectă aceste Condiții Generale de utilizare și / sau Condițiile particulare care, dacă este cazul, sunt aplicabile.

Utilizatorul va fi răspunzător pentru daunele de orice fel pe care INSTACLEAN AUTO SRL sau oricare dintre filialele sale le-ar putea suferi direct sau indirect, ca urmare a încălcării oricăreia dintre obligațiile derivate din condițiile generale sau particulare în legătură cu utilizarea website-ului sau a oricăruia dintre serviciile legate de acesta. De asemenea, utilizatorul va ține INSTACLEAN AUTO SRL și filialele sale inofensive de orice sancțiune, cerere sau cerere care poate fi depusă de o terță parte, inclusiv de orice organism public, împotriva drepturilor terților de către utilizatorul menționat prin utilizarea website-ului sau a legate de acesta într-un mod contrar prevederilor condițiilor generale sau specifice care pot fi aplicabile.

10. Diverse

10.1. Modificări

INSTACLEAN AUTO SRL își rezervă dreptul de a face modificările pe care le consideră adecvate, putând modifica, șterge și include, unilateral și fără notificare prealabilă, conținut și / sau servicii noi, precum și modul în care sunt prezentate și localizate.

10.2. Minori

În general, pentru a utiliza serviciile website-ului, minorii trebuie să fi obținut în prealabil autorizația părinților, tutorilor sau reprezentanților legali, care vor fi responsabili pentru toate actele efectuate prin website  de către minorii aflați în sarcina lor. În acele servicii în care este indicat în mod expres, accesul va fi limitat exclusiv și exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

11. Durata și încetarea

Furnizarea serviciilor și / sau a conținutului portalului are o durată nedeterminată. Fără a aduce atingere celor de mai sus, INSTACLEAN AUTO SRL este împuternicită să înceteze, să suspende sau să întrerupă unilateral, în orice moment și fără notificare prealabilă, furnizarea serviciului și a portalului și / sau a oricăruia dintre servicii, fără a aduce atingere a ceea ce ar fi fost furnizat în în acest sens în condițiile speciale corespunzătoare

12. Drept și jurisdicție

Toate întrebările legate de portal sunt guvernate de legile din Romania și sunt supuse jurisdicției domiciliului utilizatorului. În cazul în care utilizatorul are domiciliul în afara Romaniei , INSTACLEAN AUTO SRL și utilizatorul se supun, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție, la instanțele și tribunalele din orașul Constanta (Romania).

13. Utilizarea cookie-urilor

Puteți accesa și citi Politica noastră privind cookie-urile la acest link.